Τι είναι η αστάθεια επιγονατίδος;

Το εξάρθρημα της επιγονατίδας είναι η πλήρης παρεκτόπιση της επιγονατίδας από τους μηριαίους κονδύλους.

Ποιες είναι οι κατηγορίες της αστάθειας επιγονατίδος;

 Διακρίνεται σε τραυματικό και υποτροπιάζον.

Το τραυματικό εξάρθρημα παρατηρείται στο 1% των νεαρών αθλητών ηλικίας  ως 15 ετών και συχνά συνοδεύεται από οστεοχόνδρινα κατάγματα (40% ως 50% των περιπτώσεων).

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα αστάθειας επιγονατίδος;

Συνήθη αίτια – προδιαθεσικοί παράγοντες που οδηγούν σε καθ΄έξιν εξάρθρημα της επιγονατίδας (δηλ. σε αστάθεια):

 • Βλαισογωνία (γωνία Q>20 μοιρών)
 • Χαλάρωση των έσω καθεκτικών συνδέσμων
 • Υψηλή θέση της επιγονατίδας
 • Υποπλαστική επιγονατίδα
 • Αβαθής μηριαία τροχιλία
 • Υποπλαστικός έξω μηριαίος κόνδυλος

Το 15% – 20% περίπου των περιπτώσεων οξέος τραυματικού εξαρθρήματος της επιγονατίδας, μεταπίπτει σε καθ’ έξιν εξάρθρημα.

Πώς είναι εφικτή η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος;

Η θεραπεία σε πρώτο εξάρθρημα είναι συνήθως συντηρητική, εκτός από την περίπτωση οστεοχόνδρινου κατάγματος που απαιτείται αντιμετώπιση.

Η χρήση νάρθηκα ακινητοποίησης και κατόπιν η ελεγχόμενη κίνηση και μυϊκή ενίσχυση του τετρακέφαλου είναι η συνήθης αντιμετώπιση.

Ποιες είναι οι κατηγορίες της αστάθειας επιγονατίδος;

 Διακρίνεται σε τραυματικό και υποτροπιάζον.

Το τραυματικό εξάρθρημα παρατηρείται στο 1% των νεαρών αθλητών ηλικίας  ως 15 ετών και συχνά συνοδεύεται από οστεοχόνδρινα κατάγματα (40% ως 50% των περιπτώσεων).

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα αστάθειας επιγονατίδος;

Συνήθη αίτια – προδιαθεσικοί παράγοντες που οδηγούν σε καθ΄έξιν εξάρθρημα της επιγονατίδας (δηλ. σε αστάθεια):

 • Βλαισογωνία (γωνία Q>20 μοιρών)
 • Χαλάρωση των έσω καθεκτικών συνδέσμων
 • Υψηλή θέση της επιγονατίδας
 • Υποπλαστική επιγονατίδα
 • Αβαθής μηριαία τροχιλία
 • Υποπλαστικός έξω μηριαίος κόνδυλος

Το 15% – 20% περίπου των περιπτώσεων οξέος τραυματικού εξαρθρήματος της επιγονατίδας, μεταπίπτει σε καθ’ έξιν εξάρθρημα.

Πώς είναι εφικτή η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος;

Η θεραπεία σε πρώτο εξάρθρημα είναι συνήθως συντηρητική, εκτός από την περίπτωση οστεοχόνδρινου κατάγματος που απαιτείται αντιμετώπιση.

Η χρήση νάρθηκα ακινητοποίησης και κατόπιν η ελεγχόμενη κίνηση και μυϊκή ενίσχυση του τετρακέφαλου είναι η συνήθης αντιμετώπιση.

Συνήθως μετά το δεύτερο εξάρθρημα ακολουθεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Τι περιλαμβάνει η χειρουργική αντιμετώπιση αστάθειας επιγονατίδας;

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χαλάρωση (release) των έξω καθεκτικών συνδέσμων και συρραφή με αναδίπλωση των έσω καθεκτικών συνδέσμων ( Αρθροσκοπικά ή και με τομή).

Στη συνέχεια διενεργείται ανακατασκευή του Έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου (MPFL – medial patellofemoral ligament) με mini – open τεχνική. Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες έχουν καταδείξει την σπουδαιότητα της ανακατασκευής του συνδέσμου αυτού για την σταθερότητα της επιγονατίδος. Η τεχνική περιλαμβάνει την χρήση αυτόλογου μοσχεύματος ημιτενοντώδους τένοντα ή την χρήση αλλομοσχεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αντιμετώπιση της αστάθειας επιγονατίδας, καλέστε στο 2410 258000.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ