ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

 Η αρθροσκόπηση είναι μια χειρουργική τεχνική κατά την οποία εισάγεται σε άρθρωση μια κάμερα και εργαλεία με σκοπό είτε την διάγνωση μιας βλάβης είτε την διόρθωσή της. Αρθροσκόπηση μπορεί να γίνει σε γόνατο, ισχίο, ώμο, ποδοκνημική, καρπό ακόμη και σε μικρότερες αρθρώσεις του σώματος.

Συνήθως γίνεται με γενική ή περιοχική αναισθησία και ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Συνήθως δεν πραγματοποιούνται τομές στο δέρμα εκτός από σπάνιες περιπτώσεις και ο πόνος μετεγχειρητικά είναι ελάχιστος. Η επάνοδος του ασθενούς σε λειτουργικότητα είναι σχετικά σύντομη.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ

Η αρθροσκόπηση του ώμου μπορεί να γίνει σε ημικαθιστή η πλάγια θέση με γενική ή περιοχική αναισθησία. Πραγματοποιούνται συνήθως τρεις ή περισσότερες μικρές τρύπες. Η παραμονή του ασθενούς είναι συνήθως μίας ημέρας, ωστόσο ό χρόνος αποκατάστασης είναι μεγαλύτερος και μπορεί να απαιτηθεί ανάρτηση του σκέλους για ένα μήνα και πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για περισσότερο χρονικό διάστημα

Αρθροσκοπικά στον ώμο μπορούν να γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις: διαγνωστική αρθροσκόπηση, συρραφή επιχειλίου χόνδρου σε διάφορες βλάβες, αντιμετώπιση βλαβών χόνδρου, μερική υμενεκτομή σε βλάβες υμένα (ρευματοειδής, χονδρομάτωση κτλ), ακρωμιοπλαστική σε σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, συρραφή τενόντων, τενοντίου πετάλου, αντιμετώπιση αστάθειας ωμού, υποβοήσηση σε κατάγματα, εξαρθρήματα, μερική αφαίρεση κλειδός, αντιμετώπιση με συνδεσμοπλαστική εξαρθρημάτων της ακρωμιοκλειδικής, εκτεταμένες επεμβάσεις αστάθειας ώμου συνήθως σε συνδυασμό με ανοιχτή επέμβαση , αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων, βιοψία υμένος, λύση συμφύσεων.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ

 Η αρθροσκόπηση ισχίου εκτελείται συνήθως υπό έλξη με γενική ή περιοχική αναισθησία. Απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό. Συνήθως απαιτεί μία ημέρα παραμονής σε κλινική, αλλά χρειάζεται αρκετός χρόνος αποκατάστασης.

Αρθροσκοπικά στο ισχίο μπορούν να γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις : διαγνωστική αρθροσκόπηση, αντιμετώπιση οστεοαρθρίτιδας σε αρχικό στάδιο, σύνδρομο πρόσκρουσης, δυσπασία κοτύλης με συγκεκριμένες ενδείξεις, ρήξη επιχειλίου χόνδρου, βλάβες χόνδρου, αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων, έκπλυση άρθρωσης σε μολύνσεις, υμενεκτομή σε υμενίτιδες, τραυματισμοί, βιοψία υμένος, λύση συμφύσεων.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

 Πραγματοποιείται με γενική ή περιοχική αναισθησία. Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. Η παραμονή του ασθενούς δεν ξεπερνά συνήθως την μία ημέρα. Ο χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου ο ίδιος με αυτό του γόνατος.

Αρθροσκοπικά στην ποδοκνημική μπορούν να γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις: Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα, τραυματισμοί του αρθρικού χόνδρου, υμενεκτομή σε αρθρίτιδα, βιοψία υμένα, νεαροποίηση αρθρικών βλαβών σε αρθρίτιδα, λύση συμφύσεων, σύνδρομο πρόσκρουσης, αφαίρεση οστεόφυτων, αφαίρεση ελεύθερων και ξένων σωμάτων, χειρουργική θεραπεία της αστάθειας, σύνδρομο πρόσκρουσης, κατάγματα, αρθρόδεση ποδοκνημικής, δυσκαμψία ενδαρθρικής προέλευσης, διάγνωση ασαφώς καθοριζόμενων προβλημάτων, σηπτικές φλεγμονές.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΠΟΥ

 Η αρθροσκόπηση καρπού γίνεται με περιοχική αναισθησία, με μικρές τομές στον καρπό. Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται την ίδια ημέρα. Ο χρόνος αποκατάστασης είναι σχετικά μικρός. Επεμβάσεις που μπορούν να εκτελεστούν : βλάβη τριγώνου χόνδρου, αφαίρεση γαγγλίων, χόνδρινες βλάβες καρπού, αρθρίτιδα, κατάγματα σκαφοειδούς, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ