Βιολογικές Θεραπείες & PRP

PRP (Platelet Rich Plasma) Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια